Josip Mrgan

Kondicijska priprema

Nakon što je završio Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stekao zvanje
profesora tjelesnoga odgoja. Poslijediplomski studij završio je obranom magistarskog rada
“Razlike u nekim antropološkim značajkama između sedentarnih i dinamičkih zanimanja” te
stekao akademski stupanj, magistar kineziološke edukacije te je polaznik poslijediplomskog
doktorskog studija. Radio je Osnovnoj školi „Dvor” na Uni, Osnovnoj školi „25. maj“ Sunja”,
Športsko – rekreacijskom centru Sisak kao voditelj bazena i Obrtničkoj školi Sisak, danas
Strukovnoj školi Sisak.
Vanjski je suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i voditelj
Županijskog stručnog vijeća kineziologa srednjih škola Sisačko – moslavačke i Karlovačke
županije (od 2002. do 2018.). Organizirao je oko četrdeset različitih tematskih skupova u
svim srednjim školama Sisačko – moslavačke županije, bio organizator tematskih rasprava i
okruglih stolova te sudionik nekoliko kinezioloških projekata. Također, je bio i vanjski
suradnik Prve Osnovne škole Petrinja i voditelj Univerzalne športske škole. Kondicijski je
trener i stalni stručni savjetnik državnih reprezentativaca (ples i hokej) te bio kondicijski
trener Rukometnog kluba Petrinja. Objavio je oko 70 različitih stručno – znanstvenih radova i
članaka iz tjelesnog i zdravstvenog odgojno – obrazovnog područja te držao više predavanja
iz područja obrazovanja na različitm skupovima, seminarima, ljetnim školama i sl. Stalni je
sudionik domaćih, međunarodnih stručnih seminara i kongresa. Publicirao je više
recenziranih knjiga i pripremio više novih izdanja iz tematika povijesti lokalnog sporta. Neke
od njih su:
– Kineziološki modeli u školi, Sisak
– Edukacijski multimedijalni CD „Kineziološke prezentacije, Sisak: Matica hrvatska
Petrinja
– monografija Kineziologiji u čast (2016.), Sisak: Udruga kineziologa Sisak
– Sportska monografije „50 godina plivanja u Sisku“ (koautor), Sisak: Plivački klub Sisak
Janaf

Još je imenovan je za prvog profesora – mentora u Sisačko – moslavačkoj županiji iz
redova kineziologa.

U svom društvenom radu obnašao je različite uloge i funkcije. Bio je predsjednik
Športskog ženskog rukometnog kluba „Petrinia” Petrinja, aktivni natjecatelj, međunarodni
sudac i trener Karate kluba „Mladost” Petrinja i jednu godinu Karate kluba Sisak, a kasnije
selektor reprezentacije Republike Hrvatske za mlađe uzraste, član predsjedništva Hrvatskog
hokejskog saveza i utemeljitelj Hokejskog kluba u Petrinji, dopredsjednik Zbora trenera
Hrvatskog hokejskog saveza, član stručnog stožera hokejske reprezentacije RH, dugogodišnji
član predsjedništva i predsjednik Atletskog kluba Sisak (od 2015.), član Hrvatskog saveza
športske rekreacije „Sport za sve”, Udruge kineziologa Siska, Udruge kondicijskih trenera
Hrvatske, član predsjedništva Matice hrvatske Petrinja, član udruženja za Povijest sporta itd.
Još je biran za člana skupštine Zajednice sportskih udruga grada Siska, Petrinjskog sportskog
saveza i člana skuštine Plesnog kluba Top Step Sisak i ostalih lokalnih sportskih udruga.
Tijekom Domovinskog rata aktivno je sudjelovao u obrani Domovine te je dobitnik
dvije medalje (Spomenice Domovinskog rata i medalje „Oluja”).
Za izuzetna postignuća i osobni doprinos u športu dobio je brojne diplome,
zahvalnice, priznanja i nagrade. Neke od njih su:
– Diploma za najbolje Školsko športsko društvo „25. maj” Sunja u Sisačko –
moslavačkoj županiji,
– nagrada Udruženja pedagoga fizičke kulture grada Siska,
– Diploma Hrvatskog kineziološkog saveza sa zlatnom značkom
– Zahvalnica Hrvatskog kineziološkog saveza za dugogodišnji rad i zlatna značka
– Priznanje Karate kluba Sveti Lovro
– Priznanje za promicanje ženskog rukometa u Petrinji
– Zahvalnicu Hrvatskog hokejskog saveza za organizaciju kadetskog prvenstva
Europe u hokeju (2010.)
– Godišnja nagrada Udruge kineziologa Sisak (Sisak, 2014.),
– Zahvalnica Športskog plesnog kluba Top Step (2016.),
– Godišnju nagradu Hrvatskog saveza sportske rekreacije za obuku neplivača u
Hrvatskoj (Državna nagrada, Orahovica, 2016.),
– Priznanje Zajednice sportskih udruga grada Siska za višegodišnji rad u sportu,
sportska ostvarenja i sručni rad kojim je pridonio sportskom ugledu grada Siska
(2017.)
– itd.