Luka Tominac

Asistent

S prvim plesnim koracima sportskoga plesa upoznao se u svojoj osnovnoj školi u Budaševu, kada je njegova trenerica Mia Matić prepoznala njegove ambicije i preporučila ga za sportski ples. U sedam godina plesnog iskustva Luka je odradio brojne nastupe, npr. uz Ninu Kraljić i show nastupe na otoku Rabu, koje uvijek rado ističe kao njemu najdraže. Promijenio je tri partnerice, a sa sadašnjom Noom Milković postiže zavidne rezultate i član je hrvatske reprezentacije u sportskim plesovima.